Viničný vrch

VVD – Vinohradnícko vinárske družtvo