Kontakt

VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo
Branovská cesta 1926
941 31 Dvory nad Žitavou
okres: Nové Zámky
Slovensko
Tel.: 035 648 48 21
IČO: 36558451
IČ DPH: SK2021791717
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6622366012/1111

Predseda družstva

Ing. Jozef Tóth
tel: 0905 331 905
email: toth@vinodvory.sk

OTVÁRACIA DOBA:

Pondelok – Piatok
od 7:00 do 15:30