Kontakt

VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo
Branovská cesta 1926
941 31 Dvory nad Žitavou
okres: Nové Zámky
Slovensko
IČO: 36558451
IČ DPH: SK2021791717
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6622366012/1111

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Katarína Tóthová
Tel.: 0907 961 001
email: info@vinodvory.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

Tibor Dovičin
Tel.: 0918 673 860
email: dovicin@vinodvory.sk

OTVÁRACIA DOBA:

Pondelok – Piatok
od 7:00 do 15:30