Ekonomický úsek

Ing. Stanislav Pokus, Gizela Gallová

Evidovanie a analyzovanie priebehu finančných procesov a peňažných ekvivalentov medzi ekonomickým okolím a podnikom a v rámci samotného podniku zabezpečuje ekonomický úsek s dvomi zamestnancami, ekonómom Ing. Stanislav Pokusom a účtovníčkou Gizelou Gallovou.

Tel.: 035 648 48 26

Email: ekonom@vinodvory.sk