Pracovníci pivnice

chlapci

Ladislav Kálazi, Bálint Nagy, Gabriel Vígh

Na úseku výroby vína pôsobí 4 zamestnancov. Ich hlavnými úlohami v pivnici sú spracovanie hrozna, stáčanie, fľašovanie a rozvoz vína. Sú vždy pripravení na riešenie problémov, udržiavajú poriadok v pivnici.