Pracovníci pivnice

Ladislav Kálazi, Bálint Nagy, Gabriel Drevenák

Na úseku výroby vína pôsobia 3 zamestnanci. Ich hlavnými úlohami v pivnici sú spracovanie hrozna, stáčanie, fľašovanie a rozvoz vína. Sú vždy pripravení na riešenie problémov, udržiavajú poriadok v pivnici.