Technológ výroby

Viktor Hubert

Filozofiu výroby vína s technologicky vyspelými spôsobmi má na starosti vinársky technológ Viktor Hubert. Na úseku výroby vína riadi 4 zamestnancov a priamu výrobu vína. Skladovanie a ošetrovanie vína zabezpečujú 3 zamestnanci, jedna zamestnankyňa zabezpečuje expedíciu vína. V prípade potreby operatívne rieši presun jednotlivých pracovníkov.

 

Email: pivnica@vinodvory.sk