Technologický úsek

width=Ing. Zoltán Czifra

Riadi integrované pestovanie viniča s moderným technickým vybavením a strojovým parkom na ploche 145 ha a pracovníkov viničného hospodárstva. Počet kmeňových zamestnancov je 20, v prípade potreby riadi a usmerňuje počas zberových prác potrebný počet sezónnych pracovníkov.

Tel.: 0908 260 493

Email: czifra@vinodvory.sk