História VVD

Dvory nad Žitavou je jedna z najväčších a najstarších obcí v Novozámockom okrese. Už počas rímskeho impéria viedla územím Dvorov cesta medzinárodného významu  nazývaná aj Via Romana /Rímska cesta/, neskôr Via Bohemica /Česká cesta /. Na ňu sa potom pripájali cesty Považím a Pohroním, ktorou sa prepravovala soľ z Poľskej Wieliczky do Kakathu /dnešné Štúrovo/ až do Ostrihomu. Preto sa táto cesta nazývala aj soľnou cestou /Via Salina/.

Presný dátum vzniku obce nie je známy  no prvá písomná zmienka  pochádza z roku 1075 pod latinským názvom VILLA HUDVORDIENSIUM SUPER AQUAM SITOUA čo v preklade  znamená / Osada dvorníkov nad riekou Žitava./ Názov Dvory dostala obec po niekdajších dvorníkoch, ktorí slúžili kráľovskej kúrii medzi ktorými boli aj vinohradníci a vinári po latinsky nazývaní Vinitori. Títo zabezpečovali hrozno a najmä víno na kráľovský dvor. Dôležitým dátumom pre obec bol 29. marec 1429 kedy kráľ Žigmund Luxemburský povýšil Dvory na trhové mesto, ktorému neskôr bolo pridelené aj hrdelné právo. Táto zmena priniesla rozmach a prosperitu  mestu čo malo za následok vytvorenie Dvorského okresu v rámci Komárňanskej župy,  kam patrilo až 23 obcí a 11 osád. O to smutnejšie a ťažšie obdobie bolo počas tureckej nadvlády, kedy v rokoch 1572-1685 bolo mesto Turkami trvale obsadené.

Čo sa týka vinohradníctva a vinárstva najväčší rozmach nastal za čias panovania Márie Terézie, ktorá  ich odbremenila od vysokých daní a poplatkov a pričinila sa aj o zakladanie nových viníc. Následník trónu, jej syn Jozef II oficiálne uznal Viničný vrch, ktorý je súčasťou obce za miesto vhodné na pestovanie viniča. Na počesť tejto udalosti bola v roku 1760 postavená a následne vysvätená kaplnka sv. Urbana /patróna vinárov/, ktorá sa nachádza na Viničnom vrchu do dnešných dní.

Popri kaplnke sa nachádzala aj ďalšia budova v ktorej sídlil správca vinohradu s rodinou, ktorý určoval  čas zberu a následne aj strážil vinohrad pred zlodejmi. Najväčšou slávnosťou v tom období bol deň sv. Urbana /25.máj / kedy  sa z dediny od kostola začal sprievod  na čele s  kňazom až na Viničný vrch, kde sa konala omša a spolu s veriacimi sa modlili k sv. Urbanovi za dobrú a zdravú úrodu. Viničný vrch bol aj obľúbeným miestom na oddych, kde gazdovia radi strávili svoj voľný čas vo svojich hajlochoch, kde si s priateľmi a hosťami pochutnávali na miestnych  špecialitách. Pohromou vinohradníctva  boli roky 19 stor./1886/, kedy skoro všetok vinohrad zničila fyloxéra a následne peronospóra. To bol začiatok úpadku vinohradníctva vo Dvoroch nad Žitavou až do roku 1950, kedy sa s konečnou platnosťou  v rámci zakladania roľníckych družstiev vinice vyvlastnili a následne vyorali. Až o 21 rokov neskôr v roku 1971-72 sa začalo s novou výsadbou viníc cca na 85 ha čo sa postupom rokov stále zväčšovalo. V roku 1986 bola dokončená výstavba moderného pivničného hospodárstva s kapacitou 4000 hektolitrov vína, ktoré sa predávajú pod vlastnou registrovanou značkou ÉÓS. Počas  obdobia 50-tich rokov družstvo prešlo mnohými zmenami počnúc od JRD AURORA cez ZDRUŽENIE AGROPODNIKATELOV až do dnešného samostatného Vinohradnícko vinárskeho družstva, ktoré nastúpilo cestu modernej výroby vysoko kvalitných vín, ktoré si našli svojich stálych konzumentov.